हिन्द महासागरमा प्रभाव विस्तार गर्ने भारतको प्रयास र त्यसमा अमेरिकाको ‘काउण्टर’