हाम्रो विदेश नीति देशलाई लाभ हुनेभन्दा पनि समदुरी नामको खोक्रो आदर्शमा आधारित छ