हाम्रो विदेश नीति देशलाई लाभ हुनेभन्दा पनि समदुरी नामको खोक्रो आदर्शमा आधारित छ

Leave a Reply

Your email address is required but will not be published.