भारतको निर्वाचन परिणाम र प्रचण्ड कुन साइजमा रहन्छन्, त्यसले नेपालको भविष्य निर्धारण गर्छ ।