बंगालको खाडिको भूराजनीतिक द्वन्द, अरुणकुमार सुवेदी