पूर्वराजाले शिर ठाडो पारे, भोट लिनेहरुको निहुरियो | नेपाल आज

पूर्वराजाले शिर ठाडो पारे, भोट लिनेहरुको निहुरियो | नेपाल आज