नेपाल, भारत र चीन टुक्राउने योजनामा जर्ज सोरस र फादर मुन | अरुण कुमार सुबेदी | नेपाल आज

युगोस्लाभिया टुक्रा पार्ने अमेरिकी संस्था नेपालमा सक्रिय | नेपाल आज