देश संकटमा छ, देशलाई निकास दिन सैनिक शाशन लगाउनुपर्छ | नेपाल आज