Samridhi Kranti With Arun Kumar Subedi EPS 06_साइन्स किन पढ्ने ? विदेशको ग्यास स्टेसनमा काम गर्न ?

[समृद्धि क्रान्तिः भिडियो ब्लग श्रृंखला -६] : साइन्स किन पढ्ने ? विदेशको ग्यास स्टेसनमा काम गर्न ?